06 64 35 01 68

FR / EN

Me rappeler

Nos tarifs

Tarifs de location 2020

Location 1/2 j de 9h à 12h30 ou de 14h à 18h.
Location journée de 9h à 18h.

2 h 1/2 j 1 j 2 j 3 j 4 j 5 j 6 j 7 j
VTT adulte
à assistance électrique
2 h 18 €
1/2 j 25 €
1 j 35 €
2 j 65 €
3 j 95 €
4 j 125 €
5 j 150 €
6 j 174 €
7 j 199 €
VTC adulte
à assistance électrique
2 h 15 €
1/2 j 18 €
1 j 26 €
2 j 44 €
3 j 60 €
4 j 76 €
5 j 90 €
6 j 104 €
7 j 118 €
VTC adulte
2 h 6 €
1/2 j 9 €
1 j 14 €
2 j 22 €
3 j 30 €
4 j 38 €
5 j 45 €
6 j 52 €
7 j 59 €
Biporteur
2 h 20 €
1/2 j 35 €
1 j 50 €
2 j 95 €
3 j 135 €
4 j 175 €
5 j 210 €
6 j 245 €
7 j 280 €
VTT enfant
(20 ou 24")
2 h 6 €
1/2 j 8 €
1 j 11 €
2 j 18 €
3 j 24 €
4 j 29 €
5 j 35 €
6 j 40 €
7 j 45 €
Remorque enfant
2 h 5 €
1/2 j 7 €
1 j 10 €
2 j 18 €
3 j 26 €
4 j 33 €
5 j 39 €
6 j 44 €
7 j 48 €

Tarifs des accessoires 2020

Location 1/2 j de 9h à 12h30 ou de 14h à 18h.
Location journée de 9h à 18h.

2 h 1/2 j 1 j 2 j 3 j 4 j 5 j 6 j 7 j
Couffin
2 h 7 €
1/2 j 7 €
1 j 10 €
2 j 20 €
3 j 30 €
4 j 40 €
5 j 50 €
6 j 60 €
7 j 70 €
Siège enfant
2 h 3 €
1/2 j 3 €
1 j 4 €
2 j 6 €
3 j 9 €
4 j 12 €
5 j 15 €
6 j 18 €
7 j 21 €
Panier
2 h -
1/2 j 3 €
1 j 4 €
2 j 6 €
3 j 9 €
4 j 12 €
5 j 15 €
6 j 18 €
7 j 21 €
Sacoche guidon
2 h -
1/2 j 3 €
1 j 4 €
2 j 6 €
3 j 9 €
4 j 12 €
5 j 15 €
6 j 18 €
7 j 21 €
Paire de sacoches
2 h -
1/2 j 3 €
1 j 4 €
2 j 7 €
3 j 11 €
4 j 15 €
5 j 19 €
6 j 23 €
7 j 27 €